Suojellaan ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta

Ilmastonmuutosta on torjuttava: asumisen, liikenteen ja kulutuksen päästöjä on vähennettävä nopealla aikataululla.

On panostettava reiluun siirtymään kohti ilmastoystävällistä työtä ja tuotantoa, huomioiden päätösten vaikutukset eri asemassa oleviin. 

Energiantuotannosta on tehtävä ilmastokestävää. 

Luonnon tila ja monimuotoisuus eivät saa heikentyä. Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava varjelemalla viheralueita ja puuttumalla valosaasteeseen ja ympäristön pilaamiseen.

Eläinlajien elinympäristöistä on huolehdittava suojelemalla niin metsiä kuin kaupunkiluontoa. Vanhat metsät on suojeltava. Valtion mailla on kiellettävä avohakkuut. 

Julkisissa toiminnoissa tulee siirtyä kohti kasvisperäisempää ja eettisesti tuotettua ruokavaliota.