Hyvinvoivan luonnon ja ympäristön kaupunki

Ilmastonmuutosta on torjuttava kaupungeissa yhtä päättäväisesti kuin pandemiaa: asumisen, liikenteen ja kulutuksen päästäjä on vähennettävä nopealla aikataululla. Helsinki hiilivapaaksi ja ilmastohätätilan vaatimukset on tehtävä todeksi!

Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta on suojeltava varjelemalla viheralueita ja puuttumalla valosaasteeseen ja ympäristön pilaamiseen. Niin ihmisillä kuin eläimillä on oltava mahdollisuus olla ja viihtyä Helsingin puistoissa, metsissä ja pihoilla.

Helsingin ilmanlaatua on parannettava ja liikenteen päästöjä on pienennettävä.

Kaupungin toiminnoissa tulee siirtyä kohti kasvisperäisempää ja eettisesti tuotettua ruokavaliota.

Kaupungin tulee jatkaa matkustamisesta johtuvien päästöjen vähentämistä ja suosia etäyhteyksillä tapahtuvia tapaamisia ja raideliikennettä työmatkoissa myös pandemian jälkeen aina kun mahdollista.

Rakennusten energiatehokkuutta on parannettava, rakentamisen laatuun on panostettava ja sisäilmaongelmat ratkaistava.

Kevyen liikenteen ja kävelyn olosuhteita on parannettava ja liikenteessä on panostettava jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen.

Asumisen hintaan pääkaupunkiseudulla pitää puuttua rakentamalla lisää kohtuuhintaista asumista, jotta kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus asuntoon.